Pomôžte nám
uchovať a inovovať
unikátnu tradíciu
výroby gobelínov

2%

Boli ste v roku 2021 dobrovoľníkom?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Pre zamestnancov:

Ak ste ako zamestnanec v “žiadosti” vyznačili, že chcete venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť vám podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

Postup pre venovanie 2% z dane – zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 2. mája 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
4. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

Postup pre venovanie 2% z dane – fyzické osoby:

1. Je potrebné, aby ste si vypočítali:
o 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia. Ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, čo nájdete v pokynoch vyššie. Táto suma však nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
o Môžete poukázať aj 3%, a to, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a viete o tom získať Potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
Budeme radi, ak nám o sebe dáte vedieť a zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov v prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%). (Meno a adresa… ale nie poukázaná suma.)
3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Nezabudnite, že ak ste poukázali 3% z dane, k Daňovému priznaniu je povinnou prílohou aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Gobelin Manufactory Sk.

Postup pre venovanie 2% z dane – právnické osoby:

  • Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov.
  • Poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), minimálna suma, ktorú môžu právnické osoby poukázať jednému prijímateľovi je 8,00 €.

ALE!

Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022  darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Budeme radi, ak nám o sebe dáte vedieť a zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov v prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%). (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… ale nie poukázaná suma.)

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

Názov: Gobelin Manufactory SK
IČO: 52671879
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Slávičie údolie 30, 81102 Bratislava

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • do 2. mája 2022– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby pre OZ Gobelin Manufactory.

Stiahnuť
Gobelin Manufactory SK
Bernolákova 11
81107 Bratislava–Staré Mesto
IČO: 52671879
Napíšte nám:
info@gobelinmanufactory.com

© 2019 – 2022 GMSK. All rights reserved

Ochrana osobných údajov