Gobelin Manufactory Slovakia

Gobelín a jeho
nový príbeh

Stimulácia prístupu
k umeniu

O nás

Sme občianske združenie so sídlom v Bratislave, založené za účelom uchrániť a inovovať unikátnu tradíciu výroby gobelínov na Slovensku. Našou snahou je združovať slovenských výrobcov a majiteľov gobelínov, organizovať výstavy a zbierky s cieľom popularizovať túto techniku.

Zachovanie
kultúrneho dedičstva

Projekt

Výroba tapisérií na našom území ťažila z takmer jedného storočia miestneho know-how. V súčasnosti je kontinuita tohto kultúrneho dedičstva ohrozená. GMSK vytvára priestor pre oživenie a zachovanie tvorby slovenskej tapisérie so zameraním na tkanie gobelínov.

Gobelín
v kontexte doby

Prvá polovica
20. storočia

1900–

Počiatky gobelínového textilného umenia na Slovensku sú neoddeliteľne späté s vývojom v Čechách. Zásluhu o prebudenie tohto remesla a vznik umeleckej textilnej tvorby majú dielenské manufaktúry, ktoré vznikli vďaka nadšeným ideálom dvoch osobností. Prvá československá gobelínová manufaktúra bola založená Rudolfom Schlattauerom v roku 1908 vo Valašskom Meziříčí. Druhá, len o niečo málo mladšia dielňa vznikla v roku 1910 z iniciatívy Marie Hoppe-Teinitzerovej v Jindřichovom Hradci. Prvým slovenským autorom spolupracujúcim s jindřichohradeckou dielňou sa stal maliar Ľudovít Fulla. Od 50. rokov 20. storočia sa naplno rozvinula spolupráca medzi českými manufaktúrami tapisérie a slovenskými maliarmi, medzi ktorými boli L. Mrázová, J. Krén, L. Gandl, M. Klimčák či E. Zmeták.

Druhá polovica
20. storočia

1950–

Hoci prvé kroky slovenských výtvarníkov a dotyky s tapisériou viedli cez české manufaktúry, požiadavka zriadiť obdobné dielne sa vytvorila aj na Slovensku. Vznik dielne Spolku umeleckého priemyslu v Bratislave umožnil vytkávať diela známych maliarov, napr. M. Benku. Od roku 1968 v rámci Oddelenia voľnej maľby a gobelínu Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, vznikali krásne gobelíny vtedajších diplomantov. V roku 1974 absolventka Matejkovej školy Katarína Šujanová iniciovala vznik tapisérskych dielní v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, pod názvom ‘Stredisko tapisérie’. Práve tu sa tkali rozmerné tapisérie, určené zväčša do verejných a reprezentačných priestorov podľa návrhov Ľ. Fullu, M. Jakabčica, M. Dobeša, L. Jergušovej-Vydarenej a ďalších slovenských výtvarníkov.

Napriek produktívnej snahe a množstvu diel, ktoré v slovenských dielňach vznikali, nepodarilo sa udržať v činnosti žiadnu z nich a v roku 1978 napokon zanikli.

Gobelín
a nová vízia

Oživenie a kontinuita
ako umelecký kapitál
pre budúcnosť

Prečo gobelín

Produkcia tradičných tkáčskych remesiel, predovšetkým výroba gobelínov v minulom storočí utrpela v dôsledku vývoja. Konkurencia výroby prefabrikovaných tkanín a zmena paradigmy vkusu spotrebiteľa zapríčinila minimálny dopyt po autenticite a kvalite. Vytvorenie ručne tkaných remeselných gobelínov je drahé a časovo náročné. Vznik GMSK má za cieľ ochrániť toto národné dedičstvo v jeho hmotnej i nehmotnej forme a vytvárať podmienky na oživenie a kontinuitu tejto krásnej techniky, ako umeleckého kapitálu pre budúcnosť.

Od umenia po
remeslo a naopak

Náš prístup

Kľúčovou výzvou pre GMSK je lepšie rozvíjať komunikáciu a marketing, nachádzať nové inovatívne spojenia medzi umelcami používajúcimi tradičné remeslá a podnikmi s cieľom priniesť do súčasnosti jedinečné zručnosti. Chceme mobilizovať odborné, vzdelávacie, finančné a spoločensko-osvetové kapacity. Nová stratégia, ktorú ponúkame, má za cieľ vytvoriť synergický organizmus pre rozvoj a vývoj novodobých špičkových artefaktov, s využitím tradičných techník.

Lokálna autenticita
v globálnom príbehu

Tvorba platformy

Vytvorením vhodných podmienok a platformy pre výrobu nových gobelínov, plánujeme do tvorby zapojiť jedinečné talenty významných slovenských umelcov a integrovať ich do procesu samotnej výroby v spolupráci s odborníkmi na tradičné remeslo. Takto vzniknuté unikátne gobelíny chceme prostredníctvom angažovanej produkcie, premyslenej dramaturgie a pod kreatívnou réžiou vysielať do sveta. V tejto rovine sa gobelín stáva nielen súčasťou kolekcie kultúrneho dedičstva, zastáva tiež úlohu národného ambasádora a píše príbehy o tom, akí Slováci a Slovenky sme.

Mladý výtvarník
v šľapajach klasických
majstrov

Luka Brase

Jeden zo zakladateľov GMSK Luka Brase od detstva inklinoval k rôznym umeleckým technikám, pričom práca s textilom bola jedna z jeho najobľúbenejších. Dôkazom toho bolo aj štúdium na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku, ktorú úspešne ukončil so zameraním na tkáčsku tvorbu. Po štúdiach sa začal venovať predovšetkým kresbe a maľbe, ktoré vždy chcel prepojiť s tkaním gobelínov.

Gobelín a garant
s renomé

Majster, priekopník
a garant GMSK

Jan T. Strýček

Akademický maliar, grafik a priekopník súčasnej českej gobelínovej výroby. Rodák z Jindřichovho Hradca, absolvent Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe u prof. Kybala a Felcmana v odbore textilné výtvarníctvo. Venoval sa voľnej grafike a maľbe. Od r. 1978 do r. 1988 bol umeleckým vedúcim ‘Moravské gobelínové manufaktúry’ vo Valašskom Meziříčí. Od r. 1993 je jej riaditeľom a vytvára jej výnimočný umelecký profil. Jan T. Strýček je autorom mnohých tapisérií, gobelínov a kobercov. Je hlavným garantom projektu ‘Gobelin Manufactory Slovakia’.

Vlákno s novým
výrazom

Čiernobiely gobelín

Rozhodli sme sa pre dielo, ktoré predznamenalo nové vyjadrovacie prostriedky v mojom štýle. Veľmi razantne a jednoduché línie, ktoré tvoria silný príbeh. Odtiene čiernej, sivej a bielej farby sa spoja v bezchybnej dokonalosti. Pri tvorbe diela som vychádzal z prítomného okamihu, gesta, akcie a slobody. V tvorbe každého výtvarníka – autora prichádza v určitom bode k hľadaniu novej slobodnej a evolučnej cesty za poznaním a naplnením. Som rád, že práve toto dielo odštartovalo nové obdobie “gesta“ a ráznej gescie v porovnaní s dielami oveľa viac prepracovanými. Stalo sa tiež pilotným dielom spolupráce s MGM a návratu v mojom prípade k textilným časom počas strednej školy. Práca s materiálom mi bola vždy blízka a prišiel čas opäť sa jej venovať s pozornosťou a invenciou.

Luka Brase, výtvarník

Farebný gobelín

Prechod k farbám prišiel po dlhých rokoch čiernobielych príbehov. Bol taký búrlivý ako obdobie, v ktorom som s ním začal. Dielo, ktoré sme vybrali pre ďalší gobelín, vznikalo počas niekoľkých rokov môjho pôsobenia a života v Írsku. Prekypuje radosťou, spontánnosťou, hravosťou a sviežosťou mnohých farieb. Žiari tak ako som sa cítil, keď som preciťoval krajinu, ľudí a možnosti magického “zeleného ostrova“. Vrstvili sa v diele príbehy a možnosti. Vytvorili sa spojenia a kontrasty. Presne ako pri tvorbe gobelínov. Originálne dielo sa skladá z troch častí. My sme vybrali tú, ktorá sa v textilnom prevedení ukáže ako najzrozumiteľnejšia. Na tieto účely sme zvolili časti vytvorené z hodvábu. Cesta zo Slovenska do Írska a nakoniec na Moravu do MGM je tá, ktorá zadefinovala môj ďalší rozmer v tvorbe a spôsob uvažovania.

Luka Brase, výtvarník

Prihláste sa na odber
noviniek od GMSK

  Gobelin Manufactory SK
  Bernolákova 11
  81107 Bratislava–Staré Mesto
  IČO: 52671879
  Napíšte nám:
  info@gobelinmanufactory.com

  © 2019 – 2022 GMSK. All rights reserved